محیط زیست و نقش گازهای گلخانه ای

گونه های گیاهی و جانوری استان خراسان به حفاظت بیشتر نیاز دارد :

    خراسان شمالی از جمله مناطقی است كه در آن، تنوع گیاهی و جانوری مناسبی را می توان یافت. وفور حیات وحش و تنوع زیست محیطی در این منطقه، جاذبه زیادی برای گردشگران و شكارچیان ایرانی و خارجی ایجاد كرده است . توسعه و ترویج گردشگری با تكیه بر حفاظت از تنوع طبیعی و زیستی را یكی از مزایای تنوع طبیعی مي باشدو همكاری و مشاركت مردم در این حمایت نقش مؤثر و قابل توجهی دارد و باید در اولویت برنامه ریزی های منطقهای و ملی قرار گیرد. تنوع زیستی بخش حساسی از سرمایه ي طبیعی است كه از زمین به ارث برده ایم و باید در حفظ آن كوشا باشیم.احمدی كارشناس محیط طبیعی می گوید: یوزپلنگ آسیایی، خرس قهوهای، كبك دری و هوبره از جمله گونه هایی هستند كه به دلیل از بین رفتن زیستگاه و شكار غیر مجاز، نسل آنها در معرض خطر قرار دارد. ورود دام در مراتع و ماندگاری آن به مدت طولانی در مناطق موجب كاهش عرصه امن و پس روی حیات وحش می شود و زادآوری و بقای جانوران را كاهش میدهد. شرایط خاص آب و هوایی، عرض جغرافیایی، وضعیت توپوگرافی، درجه حرارت، رطوبت هوا و نوع و شرایط خاك سبب تنوع جالب توجه پوشش جانوری و گیاهی خراسان شمالی شده است .

    شاخص ترین گونه ي درختی مناطق تحت مدیریت گونه ارس است كه در دنیا منحصر به فرد و بی نظیر و جزو گونه های حمایت شده است. در پاركهای سالوك، جنگلهای پراكنده ارس در ارتفاعات و گونه های درختی همراه نظیر شیرخشت، نسترن وحشی و افرا قابل مشاهده است.به گفته وی نظیر این تنوع در پارك ملی ساریگل به دلیل عرض جغرافیایی و وضعیت فیزیوگرافی یكسان نیز وجود دارد. گونه های درختچه ای و بوته ای مانند تاغ، گز، انواع سالسولا، اسكبنیل، درمنه، افدرا، یال اسبی، كاكوتی، زنبق وحشی و گل كبود در میاندشت قابل مشاهده است.افزایش عرض جغرافیایی در منطقه حفاظت شده گلول و سرانی و وضعیت توپوگرافی خاص آن، سبب افزایش رطوبت نسبی هوا شده است و در نتیجه در كنار جنگلهای ارس و زیر اشكوب آن پوشش متراكمی از گونه های بالشتی نظیر گون، كلاه میرحسن، چوبك، آنخ، آویشن، گل ماهور و ... وجود دارد. انواع گیاهان دارویی مانند كلپوره، آویشن، كاكوتی، باریجه، آنغوزه و علف هزار چشم نيز در اين مناطق ديده مي شوند . شیر ایرانی و ببر مازندرانی را در ایران و گور ایرانی، میش مرغ و مرال و همچنین تعداد بی شماری از پرندگان و حشرات را در استان از جمله گونه های منقرض شده مي باشند .زیستگاههای جانوری در استان متنوع و پراكنده است و تنوع زیستی در آن به دلیل اكوسیستمهای مختلف از قبیل كوه، دشت، بیابان و جنگل، در سطح بالایی است . شمشاد، سروخمرهای، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، گون، گردوي جنگلی، بادام وحشی و ... را از جمله ذخایر جنگلی مي باشند .بلوط ایرانی و زالزالك به دلیل این كه جزو گونه های خاص این مناطق است به عنوان ذخیرهگ اه در استان حفظ شده است. منبع : روزنامه ي خراسان -مصاحبه با چند تن از كارشناسان زيست محيطي

                              

      يوزپلنگ آسيايي                شيرخشت                   زنبق وحشي              ببر مازندراني

نوشته شده توسط سیمین افتخارپور در ساعت 18:49 | لینک  |